Number of the records: 1  

Operačný program Informatizácia spoločnosti - proces úspešnej realizácie projektov

  1. Čanecký, Marek Operačný program Informatizácia spoločnosti - proces úspešnej realizácie projektov / Marek Čanecký. -- Postupy úspešnej realizácie projektu. Výzva na predkladanie projektov a predloženie projektu. Schvaľovanie projektu. Zmluva o poskytnutí NFP. Overovanie postupov verejného obstarávania. Financovanie projektu. Administratívne overovanie. Monitorovanie projektu.

    In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. -- Žilina : Poradca, 2010. -- ISSN 1337-0448. -- Č. 4 (2010), s. 60-64

    I. Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. -- Č. 4 (2010), s. 60-64

    007
    BA004
Number of the records: 1