Number of the records: 1  

Korelácia zlyhania (defaultu) a diverzifikačný efekt.

  1. Pataky, Jan Korelácia zlyhania (defaultu) a diverzifikačný efekt. / Jan Pataky. -- Obr. -- Popis urobený: 8.4. 2010 - Názov z titulnej obrazovky - Bibliogr. odkazy - Pri oceňovaní štruktúrovaných produktov ako sú CDO je jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich cenu korelácia defaultu a diverzifikácia portfólia. Odvodenie korelácie defaultu aktív z korelácie hodnoty aktív. Ilustračný príklad.

    In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. -- Bratislava : Derivát, 2010. -- ISSN 1336-5711. -- Č. Apríl (2010)

    I. Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. -- Č. Apríl (2010)

    336.76
    BA004
Number of the records: 1