Number of the records: 1  

Novela zákona o audítoroch

  1. Fabová, Zdenka Novela zákona o audítoroch / Zdenka Fabová. -- Novela (zákon č. 504/2009 Z.z.) nie je veľkého rozsahu, spresňujú sa v nej niektoré ustanovenia pôvodného zákona (zákon č. 540/2007 Z.z.) a zabezpečuje sa zapracovanie odporúčaní Výboru pre audit a dohľad nad audítorskou profesiou európskej komisie.

    In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. -- Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. -- ISSN 1335-0897. -- Č. 8 (2010), s. 398-404

    I. Daňový a účtovný poradca podnikateľa. -- Č. 8 (2010), s. 398-404

    657.63
    BA004