Number of the records: 1  

Kontrola súborov vstupných diskrétnych hodnôt pomocou podsystému Pivot Table systému Excel verzie 2007

  1. Chajdiak, Jozef Kontrola súborov vstupných diskrétnych hodnôt pomocou podsystému Pivot Table systému Excel verzie 2007 / Jozef Chajdiak. -- Obr. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Opis postupu kontroly súborov vstupných diskrétnych hodnôt údajov. Kontrola korektnosti pomocou Pivot Table - kontingenčnej tabuľky.

    In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. -- Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. -- ISSN 1336-7420. -- Roč. 6, č. 1 (2010), s. 39-46

    I. Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. -- Roč. 6, č. 1 (2010), s. 39-46

    31
    BA004
Number of the records: 1