Number of the records: 1  

Menové aspekty integrácie SR do EÚ

  1. Brinčíková, Zuzana Menové aspekty integrácie SR do EÚ / Zuzana Brinčíková. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy

    In 6. medzinárodná konferencia doktorandov EDAMBA : zborník prác Obchodnej fakulty, bakalárske štúdium v Nových Zámkoch. -- Bratislava : EKONÓM, 2003. -- ISBN ISBN 80-225-1743-7. -- S 81-85

    I. 6. medzinárodná konferencia doktorandov EDAMBA : zborník prác Obchodnej fakulty, bakalárske štúdium v Nových Zámkoch. -- S 81-85
    BA004