Number of the records: 1  

Osobitosti a cieľové subjekty späté s procesom budovania corporate identity nefiremných subjektov

 1. Zorkóciová, Otília Osobitosti a cieľové subjekty späté s procesom budovania corporate identity nefiremných subjektov / Otília Zorkóciová, Gabriela Ratkovská. -- Obr., tab. -- VEGA 1/0803/10 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Príspevok bol vypracovaný v rámci projektu VEGA 1/0803/10 Fundamentálne príčiny hospodárskej krízy, jej dosahy na ekonomiku Slovenska ako členskej krajiny EÚ, so zameraním na alternatívne riešenia vo sfére medzinárodných marketingových stratégií podnikateľských subjektov - Pojem identita. Regionálna (sidelná), lokálna identita ako forma kolektívnej identity. Špecifiká budovania regional identity. Regional identity mix regiónu ako analógia corporate identity mixu firiem. Corporate design. Corporate culture. Corporate communication. Corporate image. Corporate behaviour.

  In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. -- ISSN 1337-7493. -- Roč. 2, č. 8 (2009), s. 143-162

  I. Ratkovská, Gabriela
  II. Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Roč. 2, č. 8 (2009), s. 143-162

  332.1
  BA004