Number of the records: 1  

Polish cooperative banking sector in the face of systemic transformation and European integration in agriculture

  1. Siudek, Tomasz Polish cooperative banking sector in the face of systemic transformation and European integration in agriculture / Tomasz Siudek. -- Grafy, tab. -- Res. angl., čes. Bibliogr. odkazy - Najvýznamnejšie zmeny v sektore družstevného bankovníctva v Poľsku v posledných dvoch desaťročiach. Banky sa dokázali prispôsobiť požiadavkám EÚ zavedením limitov na koncentráciu úverov, opaterniami proti praniu špinavých peňazí a dodržaním minimálnych kapitálových požiadaviek. Naviac zaviedli systém depozitných garancií, monitorovanie a kontrolu úverových rizík a prispôsobili novú reguláciu. Družstevné banky hrajú významnú úlohu v poskytovaní finančných služieb a financovania poľnohospodárstva a v rozvoji vidieka.

    In Agricultural economics. -- Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2010. -- ISSN 0139-570X. -- Vol. 56, no. 3 (2010), s. 116-134

    I. Agricultural economics. -- Vol. 56, no. 3 (2010), s. 116-134

    336.71
    BA004
Number of the records: 1