Number of the records: 1  

Význam interkultúrnej komunikácie pre absolventov Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

  1. Peczeová, Eleonóra Význam interkultúrnej komunikácie pre absolventov Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave / Eleonóra Peczeová. -- Res. nem., slov. Bibliogr. odkazy - Ciele, obsah prípravy, tematické celky, študijný materiál a didakticko-metodické postupy uplatňované vo výučbe interkultúrnej komunikácie na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, pričom je poukazané aj na problémy jazykovej vybavenosti poslucháčov.

    In Výučba cudzích jazykov v 21. storočí : nekonferenčný [recenzovaný] zborník : Bratislava, marec 2010. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2933-4. -- S. 189-192

    I. Výučba cudzích jazykov v 21. storočí : nekonferenčný [recenzovaný] zborník : Bratislava, marec 2010. -- S. 189-192

    378
    BA004
Number of the records: 1