Number of the records: 1  

Úlohy obcí pri nakladaní s komunálnym odpadom

  1. Gašparíková, Božena Úlohy obcí pri nakladaní s komunálnym odpadom / Božena Gašparíková. -- Tab. -- Funkcie obce vo vzťahu ku komunálnemu odpadu. Všeobecné povinnosti držiteľa odpadu. Osobitné povinnosti ustanovené výlučne pre obce. Ilustračné príklady. Povinnosti pôvodcu komunálnych odpadov.

    In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Iura Edition. -- ISSN 1337-7523. -- č. 4 (2009), s. 12-19

    I. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- č. 4 (2009), s. 12-19

    628.4/.6
    BA004
Number of the records: 1