Number of the records: 1  

Metódy a modely ohodnocovania akcií ako základného druhu majetkového cenného papiera a ich aplikácia na vybranú slovenskú akciovú spoločnosť

  1. Zachar Ninčák, Lucia Metódy a modely ohodnocovania akcií ako základného druhu majetkového cenného papiera a ich aplikácia na vybranú slovenskú akciovú spoločnosť : dizertačná práca / Lucia Zachar Ninčák ; škol. Božena Hrvoľová. -- Bratislava, 2010. -- 183 s. : 15 príl. -- Autor nesúhlasí so sprístupnením digitálnej rozmnoženiny - Bibliogr. odkazy.

    I. Hrvoľová, Božena
    II. Ekonomická univerzita v Bratislave.Fakulta podnikového manažmentu ((Bratislava, Slovensko))

    336.76
    BA004

Number of the records: 1