Number of the records: 1  

Vplyv nepriamych daní na spotrebu

 1. Schultzová, Anna Vplyv nepriamych daní na spotrebu / Anna Schultzová a kolektív. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- 194 s. [9,874 AH] : grafy, tab. -- Publikácia so signatúrou 851603 bola zakúpená s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky - Monografia je výstupom projektu VEGA "Vplyv nepriamych daní na spotrebu" - VEGA 1/0317/08 - Bibliogr. odkazy. - Iné súvisiace diela: Vplyv nepriamych daní na spotrebu : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu č. 1/0317/08 : doba riešenia 01/2008 - 12/2010 / Schultzová, Anna ; Kitová, Denisa. -- Bratislava, 2010. -- 10 s. -- ISBN 978-80-225-2991-4

  I. Zubaľová, Alena
  II. Kitová, Denisa
  III. Kubicová, Jana
  IV. Rabatinová, Marcela
  V. Šabíková, Ingrid
  VI. Borza, Michal
  VII. Geško, Martin
  VIII. Nekanovič, Miloslav
  IX. Válek, Juraj
  X. Petrenka, Ján
  XI. Beňová, Elena
  XII. Konrád, Stanislav
  XIII. Ekonomická univerzita v Bratislave.Národohospodárska fakulta ((Bratislava, Slovensko))
  XIV. Schultzová, Anna. Vplyv nepriamych daní na spotrebu : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu č. 1/0317/08 : doba riešenia 01/2008 - 12/2010

  336.2
  BA004

Number of the records: 1