Number of the records: 1  

Klient ako konečný spotrebiteľ v cestovnom ruchu

  1. Žitňáková, Ingrid Klient ako konečný spotrebiteľ v cestovnom ruchu : diplomová práca / Ingrid Žitňáková ; škol. Stanislav Benčič. -- Bratislava, 2010. -- 65 s.

    I. Benčič, Stanislav
    II. Obchodná fakulta EU.Katedra služieb a cestovného ruchu ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Number of the records: 1