Number of the records: 1  

La rémunéretion et la innovation de la force de vente pendant la crise économique

  1. Rybárová, Lenka La rémunéretion et la innovation de la force de vente pendant la crise économique : diplomová práca / Lenka Rybárová ; škol. Pavol Kita, Claude Benoit = Odmeňovanie a motivácia predajcov počas ekonomickej krízy. -- Bratislava, 2010. -- 92 s. -- Autor nesúhlasí so sprístupnením digitálnej rozmnoženiny

    I. Kita, Pavol
    II. Benoit, Claude
    III. Ekonomická univerzita v Bratislave.Ústav medzinárodných programov ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Number of the records: 1