Number of the records: 1  

Konkurencieschopnosť a zákaznícky servis v logistike

  1. Zápach, Jozef Konkurencieschopnosť a zákaznícky servis v logistike : diplomová práca / Jozef Zápach ; škol. Heda Hansenová. -- Bratislava, 2010. -- 92 s.

    I. Hansenová, Heda
    II. Obchodná fakulta EU.Katedra medzinárodného obchodu ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Number of the records: 1