Number of the records: 1  

Tvorba a udržiavanie konkurenčnej výhody v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky

  1. Pötheová, Petra Tvorba a udržiavanie konkurenčnej výhody v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky : dizertačná práca / Petra Pötheová ; škol. Štefan Slávik. -- Bratislava, 2010. -- 143 s. -- Bibliogr. odkazy.

    I. Slávik, Štefan
    II. Ekonomická univerzita v Bratislave.Fakulta podnikového manažmentu ((Bratislava, Slovensko))

    339.137
    BA004

Number of the records: 1