Number of the records: 1  

Problematika ohodnocovania akcií pre potreby "squeeze out"

  1. Harumová, Anna Problematika ohodnocovania akcií pre potreby "squeeze out" : inauguračná prednáška : odbor inaurovania 3.3.13 Finančný manažment / Anna Harumová. -- Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2010. -- 84 s. -- (Habilitačné a inauguračné prednášky). -- ISBN 978-80-225-3041-5

    336.76
    BA004

Number of the records: 1