Number of the records: 1  

Slovak companies investing abroad: an introduction

  1. Ferenčíková, Soňa Slovak companies investing abroad: an introduction = Slovenskí investori v zahraničí: úvod / Soňa Ferenčíková. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Autori v príspevku skúmajú, v akej fáze investičného rastu sa nachádza Slovensko, pričom vychádzajú z Dunningovej teórie „investment development path“, čiže z teórie fáz investičného rozvoja krajiny.

    In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-3032-3. -- S. 156-161

    I. Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- S. 156-161

    339.72
    BA004
Number of the records: 1