Number of the records: 1  

Nové zameranie a využívanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovacom období 2007-2013

  1. Rybanská, Zuzana Nové zameranie a využívanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovacom období 2007-2013 : diplomová práca / Zuzana Rybanská ; škol. Alžbeta Ivaničková. -- Bratislava, 2010. -- 83 s.

    I. Ivaničková, Alžbeta
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja ((Bratislava, Slovensko))
    BA004