Number of the records: 1  

The gender gap in Slovakia according to SILC data

  1. Sipková, Ľubica The gender gap in Slovakia according to SILC data / Ľubica Sipková. -- Grafy, sch., tab. -- Bibliogr. odkazy - Rodové rozdiely, rodová nerovnosť v Slovenskej republike. Štatistická analýza, prieskum EU-SILC. Dáta, podmienky a definície. Výsledky pivotnej analýzy. Multi-premenná grafická analýza. Analýza úrovne hrubej mesačnej mzdy mužov a žien na Slovensku.

    In Quantitative methods in socio-economic analysis : 16th slovak-polish-ukrainian scientific seminar : october 27. - 30. 2009, Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia. -- Bratislava : Faculty of Economic Informatics University of Economics Bratislava, [2010]. -- 172 s. : grafy, sch., tab.. -- ISBN ISBN 978-80-225-3033-0. -- S. 91-100

    I. Quantitative methods in socio-economic analysis : 16th slovak-polish-ukrainian scientific seminar october 27. - 30. 2009, Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia. -- S. 91-100

    519.2
    BA004
Number of the records: 1