Number of the records: 1  

Stanovenie všeobecnej hodnoty pohľadávok - návrh novej legislatívnej úpravy

  1. Kubica, Milan Stanovenie všeobecnej hodnoty pohľadávok - návrh novej legislatívnej úpravy / Milan Kubica. -- Res. slov. Bibliogr. odkazy - V znaleckej praxi sú vážne pochybenia pri stanovení všeobecnej hodnoty pohľadávky, buď po formálnej stránke, ale najmä po obsahovej stránke. Autor predkladá návrh novelizácie prílohy č. 9 vyhlášky č. 492/2004 Z.z. pri doplnení súčasného stavu. Metódy sú definované, popísané a vysvetlené.

    In Aktuálne problémy ekonomických znaleckých odborov v praxi : zborník prednášok a príspevkov : 4. medzinárodná odborná konferencia : Bratislava, 23. september 2010. -- Bratislava : Bratislavská Business School EU v Bratislave, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-3017-0. -- [S. 1-5]

    I. Aktuálne problémy ekonomických znaleckých odborov v praxi : zborník prednášok a príspevkov : 4. medzinárodná odborná konferencia : Bratislava, 23. september 2010. -- [S. 1-5]

    657.9
    BA004
Number of the records: 1