Number of the records: 1  

Nové média v komunikačnej stratégii firmy

  1. Hronská, Simona Nové média v komunikačnej stratégii firmy : diplomová práca / Simona Hronská ; škol. Helena Labská. -- Bratislava, 2010. -- 72 s.

    I. Labská, Helena
    II. Obchodná fakulta EU.Katedra marketingu ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Number of the records: 1