Number of the records: 1  

Žilina a okolie

  1. Lacika, Ján Žilina a okolie / Ján Lacika. -- Fotogr. -- Pokračovanie poznávacích článkov k regionálnej geografii Slovenska. Región Žilina - stručné geografické informácie. Najdôležitejšie mestá a dediny - ich prírodné, kultúrno-historické pamiatky.

    In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. -- Bratislava : Geo-servis, 2010. -- ISSN 1335-9258. -- Roč. 18, č. 1 (2010), s. 35-38

    I. Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. -- Roč. 18, č. 1 (2010), s. 35-38

    332.1
    BA004
Number of the records: 1