Number of the records: 1  

Stanovenie hodnoty podniku

  1. Vágovičová, Petronela Stanovenie hodnoty podniku : diplomová práca / Petronela Vágovičová ; škol. Peter Kardoš. -- Bratislava, 2010. -- 84 s.

    I. Kardoš, Peter
    II. Ekonomická univerzita v Bratislave.Fakulta podnikového manažmentu ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Number of the records: 1