Number of the records: 1  

Analýza vybraných odvetví priemyslu v SR

  1. Wienerová, Iveta Analýza vybraných odvetví priemyslu v SR / Iveta Wienerová, Karolína Červená. -- Tab. -- Res. slov. Bibliogr. odkazy

    In Teoretické aspekty prierezových ekonomík IV : zborník vedeckých prác : Košice, december 2007. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2472-8. -- S. 375-381

    I. Červená, Karolína
    II. Teoretické aspekty prierezových ekonomík IV : zborník vedeckých prác Košice, december 2007. -- S. 375-381
    BA004
Number of the records: 1