Number of the records: 1  

Vydanie novely štandardu IAS 32 o právach na emitované podiely

  1. Tumpach, Miloš Vydanie novely štandardu IAS 32 o právach na emitované podiely / Miloš Tumpach. -- Popis urobený: 29.4.2011 - Názov z titulnej obrazovky - Jedným z problémov, s ktorými sa podniky pri účtovaní o finančných nástrojoch stretávajú je prílišná komplexnosť až ťažkopádnosť definícií finančných aktív a finančných záväzkov.

    In eNOVINY : Medzinárodné účtovné štandardy. Účtovníctvo vo svete. -- Bratislava : VERLAG DASHÖFER. -- ISSN 1336-4014. -- Č. 12 (2009), s. 1

    I. eNOVINY : Medzinárodné účtovné štandardy. Účtovníctvo vo svete. -- Č. 12 (2009), s. 1

    657
    BA004
Number of the records: 1