Number of the records: 1  

Úvod

  1. Zwiebová, Darina Úvod / Darina Zwiebová. -- Globalizácia vytvára nové trhové prostredie s novými príležitosťami a zároveň aj rizikami. Zmiernenie prípadne utlmenie dopadov globálnej hospodárskej krízy. Zavedenie regulátorov trhu pre obnovenie spotreby a dopytu. Analýza a riešenie hospodárskej súťaže, či protimonopolnej politiky v zmysle nových aspektov globalizácie.

    In Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza I. : zborník vedeckých prác. -- Šoporňa : Ľuboš Janica, 2010. -- CD-ROM [120 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-970622-0-0. -- S. 5

    I. Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza I. : zborník vedeckých prác. -- S. 5

    339.9
    BA004
Number of the records: 1