Number of the records: 1  

Možnosti poskytovania zamestnaneckých výhod zo sociálneho fondu

  1. Blahová, Katarína Možnosti poskytovania zamestnaneckých výhod zo sociálneho fondu = Possibilities of providing employee benefits through social fund / Katarína Blahová. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Charakteristika a význam sociálneho fondu. Poskytovanie príspevkov zo sociálneho fondu. Príspevky zo sociálneho fondu oslobodené od dane z príjmov. Príspevok na stravovanie. Hodnota nealkoholických nápojov poskytovaných zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku. Použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia poskytnutého zamestnávateľom zamestnancom a ich rodinným príslušníkom.

    In Management challenges in the 21st century : transport and logistics: opportunity for Slovakia in the era of knowledge economy : conference proceedings : Bratislava, april 19, 2011. -- Trenčín : School of Management / Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2011. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-89306-10-7. -- S. 292-296

    I. Management challenges in the 21st century : transport and logistics: opportunity for Slovakia in the era of knowledge economy : conference proceedings : Bratislava, april 19, 2011. -- S. 292-296

    331.34
    BA004