Number of the records: 1  

Vplyvy výdavky zamestnancov a študentov Ekonomickej univerzity na rozvoj regiónu

  1. Kružlik, Martin Vplyvy výdavky zamestnancov a študentov Ekonomickej univerzity na rozvoj regiónu : bakalárska práca / Martin Kružlik ; škol. Jana Černá. -- Bratislava, 2010. -- 41 s.

    I. Černá, Jana
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Number of the records: 1