Number of the records: 1  

Využitie UML v modelovaní policajných procesov

  1. Schmidt, Peter Využitie UML v modelovaní policajných procesov / Peter Schmidt. -- Sch. -- Res. angl., slov. - Čo je to UML - Unified modelling language. Možnosti využitia modelovacích jazykov na zefektívnenie policajných činností, najmä v oblasti skráteného vyšetrovania a kriminalistických činností. Grafické modelovanie procesov, ktoré majú pomôcť sprehľadniť procesy v konkrétnych prípadoch.

    In Policajné vedy a policajné činnosti 2008 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 11. a 12. novembra 2008 na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. -- Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2009. -- ISBN ISBN 978-80-8054-470-6. -- S. 67-76

    I. Policajné vedy a policajné činnosti 2008 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 11. a 12. novembra 2008 na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. -- S. 67-76

    519.87
    BA004
Number of the records: 1