Number of the records: 1  

Tragickosť a iracionálna krutosť líbyjskej vojny

  1. Škvrnda, František Tragickosť a iracionálna krutosť líbyjskej vojny. (3) / František Škvrnda. -- Popis urobený: 16. 5. 2011 - Názov z titulnej obrazovky - Problém líbyjských povstalcov - dezorganizácia a neschopnosť skutočnej bojovej činnosti. Medzinárodné reakcie na priebeh vojny. Nezodpovedané otázky.

    In Slovo. -- Bratislava : Nové slovo, s.r.o., 2011. -- ISSN 1336-2984. -- (2.5.2011), s. [1-3]

    I. Slovo. -- (2.5.2011), s. [1-3]

    327
    BA004
Number of the records: 1