Number of the records: 1  

Postavenie bankopoisťovníctva na poistnom trhu

  1. Krumpálová, Veronika Postavenie bankopoisťovníctva na poistnom trhu : bakalárska práca / Veronika Krumpálová ; školiteľ: Tatiana Šoltésová. -- Bratislava, 2010. -- 49 s.

    I. Šoltésová, Tatiana
    II. Fakulta hospodárskej informatiky EU.Katedra matematiky ((Bratislava, Slovensko))
    BA004