Number of the records: 1  

Možnosti integrácie Rómov do rozvoja regiónov

  1. Sziglová, Erika Možnosti integrácie Rómov do rozvoja regiónov : bakalárska práca / Erika Sziglová ; školiteľ: Marcel Novák. -- Bratislava, 2011. -- 47 s.

    I. Novák, Marcel
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Number of the records: 1