Number of the records: 1  

Analýza zmien v účtovných pravidlách nadnárodnej a národnej úpravy účtovníctva podmienených vplyvom finančnej krízy

  1. Krenická, Mária Analýza zmien v účtovných pravidlách nadnárodnej a národnej úpravy účtovníctva podmienených vplyvom finančnej krízy : diplomová práca / Mária Krenická ; školiteľ: Daša Mokošová. -- Bratislava, 2011. -- 68 s.

    I. Mokošová, Daša
    II. Fakulta hospodárskej informatiky EU.Katedra účtovníctva a audítorstva ((Bratislava, Slovensko))
    BA004