Number of the records: 1  

Integrácia IS podniku a tvorba jednotnej informačnej infraštruktúry

  1. Krupková, Monika Integrácia IS podniku a tvorba jednotnej informačnej infraštruktúry : bakalárska práca / Monika Krupková ; školiteľ: Peter Škurla. -- Bratislava, 2011. -- 39 s.

    I. Škurla, Peter
    II. Fakulta hospodárskej informatiky EU.Katedra aplikovanej informatiky ((Bratislava, Slovensko))
    BA004