Number of the records: 1  

Environmentálne technológie

  1. Hadarová, Daniela Environmentálne technológie = Environmental technologies / Daniela Hadarová. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Ekologická politika a environmentálne technológie, ktoré v súčasnej dobe ovplyvňujú podnikateľské prostredie. Trhové príležitosti a predpoklady pre rozvoj technológií. Environmentálne technológie a analýza prostredia. Potenciál environmentálnych technológií pre rozvoj podnikateľského prostredia a dôležitosť pre ochranu životného prostredia.

    In Kamenný svet versus virtuálny svet : zborník vedeckých statí. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. -- CD-ROM [105 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3256-3. -- S. 20-23

    I. Kamenný svet versus virtuálny svet : zborník vedeckých statí. -- S. 20-23

    502/504
    BA004
Number of the records: 1