Number of the records: 1  

Demografická analýza okresu Komárno

  1. Mura, Ladislav Demografická analýza okresu Komárno / Ladislav Mura. -- Tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Analýza a zhodnotenie súčasnej demografickej štruktúry vybraného okresu Slovenskej republiky, konkrétne Komárna. Municipálna štruktúra obyvateľstva. Vývoj počtu obyvateľov, jeho veková, národnostná a zdravotná štruktúra. Zamestnanosť a priemerná mzda.

    In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. -- Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2011. -- ISSN 1336-7420. -- Roč. 7, č. 6 (2011), s. 118-123

    I. Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. -- Roč. 7, č. 6 (2011), s. 118-123

    312
    BA004
Number of the records: 1