Number of the records: 1  

Dynamika zmien demografických ukazovateľov Nitrianskeho kraja

  1. Mura, Ladislav Dynamika zmien demografických ukazovateľov Nitrianskeho kraja / Ladislav Mura. -- Tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Štatistická analýza a demografické prognózy demografických ukazovateľov Nitrianskeho kraja.

    In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. -- Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2011. -- ISSN 1336-7420. -- Roč. 7, č. 6 (2011), s. 124-129

    I. Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. -- Roč. 7, č. 6 (2011), s. 124-129

    312
    BA004
Number of the records: 1