Number of the records: 1  

Trh s emisnými povolenkami ako nástroj podpory technologických inovácií

  1. Plchová, Jana Trh s emisnými povolenkami ako nástroj podpory technologických inovácií / Jana Plchová. -- Tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Právne predpisy a nástroje v oblasti ochrany životného prostredia. Emisné kvóty ako nástroj environmentálnej politiky. Špecifiká obchodovania s emisnými kvótami v SR.

    In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. -- Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2011. -- ISSN 1336-7420. -- Roč. 7, č. 4 (2011), s. 74-79

    I. Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. -- Roč. 7, č. 4 (2011), s. 74-79

    502/504
    BA004