Number of the records: 1  

Prejavy prosociálneho správania v slovenskej spoločnosti

 1. Ošková, Silvia Prejavy prosociálneho správania v slovenskej spoločnosti = Speeches of prosocial behavior in the Slovak society / Silvia Ošková, Eva Pongráczová. -- Grafy, tab. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Identifikácia prejavov prosociálneho správania a postojov na Slovensku, ktoré vo významnej miere participujú na realizácií aktivít zameraných na podporu sociálnej inklúzie. Najzávažnejšie sociálne problémy Európskej únie.

  In Sociálne podnikanie verzus chudoba a dobrovoľníctvo : medzinárodná vedecká konferencia : 26.5.-27.5.2011 : recenzovaný zborník príspevkov. -- Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2011. -- CD-ROM [245 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-557-0259-9. -- S. [1-7]

  I. Pongráczová, Eva
  II. Sociálne podnikanie verzus chudoba a dobrovoľníctvo : medzinárodná vedecká konferencia : 26.5.-27.5.2011 : recenzovaný zborník príspevkov. -- S. [1-7]

  304
  BA004