Number of the records: 1  

HR forum

  1. HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. -- Praha : Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů, 2008. -- ISSN 1212-690X

    331.101.2
    BA004