Number of the records: 1  

Nehmotná aktiva jako nástroj konkurenční výhody podniku

  1. Gubová, Klaudia Nehmotná aktiva jako nástroj konkurenční výhody podniku = Intangible assets as a tool for competitive advantages of enterprise / Klaudia Gubová. -- Tab. -- Názov dokumentu v češtine, text článku v slovenčine - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Vyšším podielom duševnej tvorivej činnosti a substitúciou hmotných faktorov nehmotnými faktormi v spoločnosti rozvíjať a využívať ľudský potenciál s cieľom zvýšiť kvalitu a posilniť konkurencieschopnosť podniku.

    In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : Hradec Králové, 12.-16.12.2011. -- Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2011. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-904877-7-2. -- S. 1114-1120

    I. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : Hradec Králové, 12.-16.12.2011. -- S. 1114-1120

    347.77
    BA004