Number of the records: 1  

How to implement integrated management system in the starting company

  1. Turisová, Renáta How to implement integrated management system in the starting company / Renáta Turisová. -- Grafy. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Implementácia integrovaných manažérskych systémov v podnikoch, ktoré sa stali súčasťou nejakej korporácie so zavedeným manažérskym systémom, resp. takáto korporácia sa stala jej strategickým partnerom. Náčrt jedeného z možných spôsobov ako je možné integrovať takéto manažérske systémy.

    In Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal. -- Košice : PHF EU Košice, 2011. -- ISSN 1337-6020. -- Roč. 4, č. 2 (2011), s. 48-54

    I. Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal. -- Roč. 4, č. 2 (2011), s. 48-54

    65.012.4
    BA004