Number of the records: 1  

Moderné spôsoby výmeny a zdieľania štatistických údajov medzi členskými štátmi Únie a Eurostatom

  1. Plánovský, Ján Moderné spôsoby výmeny a zdieľania štatistických údajov medzi členskými štátmi Únie a Eurostatom / Ján Plánovský. -- Obr. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Prezentácia moderných nástrojov v oblasti výmeny, zdieľania a rozširovania údajov, ktoré vyvinul Eurostat. Konkrétne príklady.

    In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. -- Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2012. -- ISSN 1336-7420. -- Roč. 8, č. 5 (2012), s. 105-110

    I. Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. -- Roč. 8, č. 5 (2012), s. 105-110

    311
    BA004
Number of the records: 1