Number of the records: 1  

Logos Polytechnikos

  1. Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. -- Jihlava : Vysoká škola polytechnická. -- V rokoch 2010 až 2018 vychádzal 4x ročne v elektronickej a tlačenej verzii - Od roku 2019 vychádza v elektronickej verzii - Tematické a obsahové zameranie časopisu je orientované predovšetkým na sociálno-ekonomické, zdravotnické a technické odvetvia. Publikuje odborné články, state, štúdie, recenzie a ďalšie typy odborných príspevkov. -- ISSN 2464-7551. -- ISSN 1804-3682

    332.1
    BA004