Number of the records: 1  

Typológia finančných kríz

  1. Kálovec, Marek Typológia finančných kríz = Typology of finance crisis / Marek Kálovec. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Systematická typológia kríz na základe analýzy popredných svetových teoretikov. Klasifikácia umožňuje diferencovať krízu vyvolanú makroekonomickou politikou, finančnou panikou, prasknutím špekulatívnej bubliny, morálnym hazardom a nadmernými pôžičkami. Rozdelenie na menovú a nákazovú krízu. Rozdiel medzi bankovou a dlhovou krízou.

    In Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz III. : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého a odborného workshopu v rámci riešeného projektu OPVaV a aktivity s názvom Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí : Bratislava 26. august 2013. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. -- CD-ROM [290 s., 13,49 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3682-0. -- S. [1-10] CD-ROM

    I. Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz III. : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého a odborného workshopu v rámci riešeného projektu OPVaV a aktivity s názvom Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí : Bratislava 26. august 2013. -- S. [1-10] CD-ROM

    330.33
    BA004