Number of the records: 1  

Eurobiznis

  1. Eurobiznis : mesačník o ekonomike, financiách a dianí v EÚ. -- Bratislava : Versa Media, 2010 - Súbor: Eurobiznis. -- ISSN 1336-393X

    65.011.1
    BA004
Number of the records: 1