Number of the records: 1  

Základná charakteristika Prešovského kraja

  1. Trybulová, Mária Základná charakteristika Prešovského kraja / Mária Trybulová. -- Grafy, tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Stručné priblíženie postavenia Prešovského regiónu z pohľadu geografického, hospodárskeho a prehľad informácií o vývoji obyvateľstva, jeho vekovom zložení, o špecifikách samosčítania.

    In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. -- Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. -- ISSN 1336-7420. -- Roč. 10, č. 4 (2014), s. 3-10

    I. Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. -- Roč. 10, č. 4 (2014), s. 3-10

    311
    BA004
Number of the records: 1