Number of the records: 1  

Aktuálne trendy mzdového vývoja v Slovenskej republike

  1. Kadlečík, Ľubomír Aktuálne trendy mzdového vývoja v Slovenskej republike / Ľubomír Kadlečík. -- Grafy, tab. -- Informačný systém o cene práce (ISCP), monitoruje hlavné faktory komplexnej produktivity podľa Memoranda Európskej asociácie národných centier produktivity.

    In ProIN : produktivita a inovácie : productivity and innovation : časopis pre stredný a vrcholový manažment priemyselných podnikov. -- Žilina : CEIT, 2014. -- ISSN 1339-2271. -- Roč. 15, č. 6 (2014), s. 37-39

    I. ProIN : produktivita a inovácie productivity and innovation časopis pre stredný a vrcholový manažment priemyselných podnikov. -- Roč. 15, č. 6 (2014), s. 37-39

    311
    BA004
Number of the records: 1