Number of the records: 1  

Forum statisticum Slovacum

  1. Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. -- Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015 - Súbor: Forum statisticum Slovacum. -- ISSN 1336-7420