Number of the records: 1  

Možnosti rovnovážneho rozvoja vidieka Slovenska vo vzťahu cestovný ruch vs. poľnohospodárstvo

  1. Kovačicová, Zuzana Možnosti rovnovážneho rozvoja vidieka Slovenska vo vzťahu cestovný ruch vs. poľnohospodárstvo : diplomová práca / Zuzana Kovačicová ; školiteľ: Mária Pachingerová. -- Bratislava, 2015. -- 80 s.

    I. Pachingerová, Mária
    II. Obchodná fakulta EU.Katedra služieb a cestovného ruchu ((Bratislava, Slovensko))
    BA004